Cesc

Waar gaat de KNVB vandaag 5 uur over vergaderen?

Vanavond vinden in Zeist zowel de Bondsvergadering als de Algemene Vergadering Betaald Voetbal plaats. Bij elkaar opgeteld vijf uur vergaderen schoon aan de haak. Er was een tijd dat dit soort vergaderingen een goednieuwsshow waren, er nog een drankje gedaan werd en alle bezoekers vervolgens weer snel huiswaarts keerden. Door de onrust van de afgelopen maanden en het ontstane machtsvacuüm binnen de KNVB lijkt dit vanavond allerminst het geval te zijn. Vier vragen over de beide vergaderingen beantwoord.

1. Wie worden aangesteld als leden van de Raad van Commissarissen?
Waarschijnlijk gaat alleen Erik Mulder, een voormalig financieel directeur van FC Groningen, de RvC versterken. Ook worden er twee adviseurs aangesteld die de RvC moeten bijstaan: John Jaakke (oud-voorzitter van Ajax) en Niek-Jan van Kesteren (Eerste Kamerlid CDA).

Alleen tijdens een Algemene Vergadering Betaald Voetbal (waar alle Eerste- en Eredivisieclubs een zetel in hebben) kunnen nieuwe RvC-leden worden aangesteld. Deze RvC heeft als taak te controleren of het bestuur van de sectie Betaald Voetbal op een goede manier zijn werk verricht.
Schermafbeelding 2016-11-28 om 21.32.38

Als er niets aan de hand is heeft de vijfkoppige directie de dagelijkse leiding over de gehele organisatie, terwijl de eveneens vijfkoppige Raad van Commissarissen constateert dat alles ordentelijk verloopt. Er is echter heel veel aan de hand bij de KNVB. Op dit moment zijn er binnen de top van de voetbalbond nog vijf vacatures in te vullen. Er moeten drie normale RvC-leden worden gevonden, een voorzitter van de RvC en een directeur betaald voetbal.

Dat is ongeveer zo gegaan: eind augustus maakt Bert van Oostveen bekend dat hij stopt als directeur betaald voetbal bij de KNVB. Zijn opvolger wordt een dag later bekend gemaakt: operationeel directeur Gijs de Jong schuift een stoeltje op. Dit schiet bij de Eredivisieclubs (formeel gezien degenen die de RvC benoemen) in het verkeerde keelgat. Op 14 september zeggen de Eredivisieclubs om die reden het vertrouwen in de RvC van de KNVB op. Tegenover NOS motiveert ECV-directeur Jacco Swart dat besluit als volgt: ‘Er zijn twee hoofdonderwerpen besproken: de benoemingen van bestuurders in het betaalde voetbal, dat is één onderwerp. Het andere onderwerp is de toestand in algemene zin in het betaalde voetbal.’

De KNVB beseft dat het menens is en schort de benoeming van Gijs de Jong voorlopig op. ‘We weten allemaal hoe het werkt: er moet draagvlak zijn bij de clubs, onze leden. We vinden het daarom ook niet meer dan logisch dat we ons met de commissarissen beraden op de ontstane situatie’, aldus commercieel directeur betaald voetbal Jean Paul Decossaux in een persbericht op die bewuste 14 september.

De positie van de RvC blijkt niet houdbaar na de vertrouwensbreuk. Van de vijf leden stappen er vier binnen een maand op; alleen Simon Kelder blijft in functie. Juist omdat het de RvC is die een opvolger van Bert van Oostveen moet aanstellen, komt de KNVB vanaf dan in een machtsvacuüm terecht. Er is tot op de dag van vandaag geen directeur en ook niemand die een directeur aan kan stellen.

Gijs de Jong functioneert in de praktijk daarom nu al drie maanden als opvolger van Van Oostveen, maar zodra er ergens voor getekend moet worden, wordt dat gedaan door commercieel directeur Jean Paul Decossaux. Omdat er geen RvC meer is, is het onmogelijk om Gijs de Jong officieel te benoemen of om een andere directeur betaald voetbal aan te stellen.

Er wordt vanavond een eerste stap gezet richting het oplossen van die situatie, maar die stap is veel minder groot dan aanvankelijk gepland. Naast de eerder genoemde Erik Mulder moeten er door de op 13 oktober bekend gemaakte selectiecommissie nog steeds twee RvC-leden én een voorzitter worden gezocht. Het was bij de aankondiging van de selectiecommissie het streven om tijdens de vergadering van vanavond een RvC-voorzitter te kunnen benoemen, maar dat is niet gelukt. Er is nu voor deze tussenoplossing gekozen met twee RvC-leden en twee adviseurs, maar het moet nog blijken of dat in de praktijk zoden aan de dijk gaat zetten.

Formeel kan de benoeming van Mulder en de twee adviseurs overigens nog tegengehouden worden, maar omdat de clubs zelf degene waren die deze selectiecommissie hebben benoemd, is de kans klein dat er tegen hun benoeming gestemd gaat worden. Gezien de voorbije maanden is het echter niet uit te sluiten.

Ook moet vanavond precies duidelijk worden wat de rol van de twee RvC-leden wordt tot en met de volgende vergadering, in het voorjaar van 2017. Mogen Mulder en Kelder met z’n tweeën op zoek naar nieuwe RvC-leden of zelfs een nieuwe directeur, of wordt het vooral op de (lege) winkel passen? Omdat ze slechts met z’n tweeën zijn en er tegelijkertijd ook geen RvC-voorzitter is lijkt het toch vooral dat laatste te worden. En dus kan het zomaar zo zijn dat de KNVB tot medio 2017 zonder directeur zit.
Schermafbeelding 2016-11-29 om 10.02.30
Gijs De Jong. Bron: YouTube/KNVB

2. Geven de clubs Gijs de Jong het vertrouwen?
Volgens het AD is de KNVB de impasse die nu is ontstaan zat en gaat het vandaag de clubs als een voldongen feit voorleggen dat De Jong een grotere rol krijgt dan de afgelopen drie maanden het geval was. Hij zou de leiding krijgen over twee projecten binnen de KNVB: ten eerste het verbeteren van de relatie tussen de clubs en de bond (hiervoor wil De Jong persoonlijk bij alle clubs langs gaan) en ten tweede zorgen dat de KNVB op een meer dienende manier leiding gaat geven.

Nu is het zo dat clubs in eerste instantie geen echte problemen met Gijs de Jong als directeur hadden, maar dat vooral de manier waarop hij benoemd werd weerstand opriep. De clubs klaagden over het feit dat er door de KNVB teveel aan achterkamertjespolitiek werd gedaan en dat er totaal geen vorm van inspraak was. De 44-jarige De Jong nu op twee projecten zetten die allebei als doel hebben het vertrouwen tussen de clubs en de KNVB te herstellen is daarom een slimme zet. Vanavond moet blijven of de clubs de hakken in het zand zetten, of dat ze de beoogde nieuwe directeur toch een vorm van vertrouwen geven.

3. Wordt Michael van Praag herkozen als voorzitter?
Het is op bestuursniveau een chaos bij de sectie betaald voetbal. Het wrange is dat vrijwel iedereen die iets van de schuld voor deze chaos draagt óf reeds is vertrokken bij de KNVB óf in eerste instantie niet bij de KNVB werkte. De enige die de facto over is als verantwoordelijke, naast RvC-lid Simon Kelder, is de voorzitter van de gehele KNVB: Michael van Praag. Dit is de manier waarop de KNVB is georganiseerd:
Schermafbeelding 2016-11-29 om 08.31.47

Tijdens de Bondsvergadering wordt elke drie jaar een voorzitter gekozen. Dit gebeurt dus vanavond ook weer. Omdat de gehele sectie (‘unit’) amateurvoetbal op de hand van Van Praag is en zij de helft van de stemmen vertegenwoordigen lijkt herverkiezing een formaliteit. Er is ook niet eens een tegenkandidaat.

Wel is het zo dat enkele (Eredivisie)clubs overwegen zich van stemming te onthouden. In De Volkskrant verscheen gisteren een artikel waaruit bleek dat enkele clubs de manier waarop de 69-jarige Van Praag de voetbalbond het afgelopen jaar heeft gerund niet langer meer pruimen. Ze verwijten hem – off the record – een gebrek aan leiderschap en dat hij zich teveel met UEFA-zaken bezig was terwijl er hier in Nederland een heuse bestuurscrisis ontvouwde.

Nu is dit gebrek aan draagvlak van de clubs voor zijn verkiezing van vanavond geen direct probleem door de brede steun uit het amateurvoetbal, maar wel iets wat Van Praag gedurende zijn laatste drie jaar als voorzitter van de KNVB moet zien te managen.
Schermafbeelding 2016-11-29 om 09.53.20
Michael van Praag. Bron: YouTube/WK Nederland

4. Hoe gaat het met De Winnaars van Morgen?
Wie al deze beslommeringen buiten het veld in ogenschouw neemt, vergeet bijna dat het binnen de lijnen ook niet zo best gaat. Oranje miste het EK in Frankrijk en de Eredivisie dreigt het directe CL-ticket voor de kampioen kwijt te raken. Om uit deze malaise te komen werd vanaf eind 2014 onder leiding van Jelle Goes een kleine anderhalf jaar aan het plan De Winnaars van Morgen gewerkt.

In het rapport staan in totaal 29 concrete aanbevelingen die het Nederlandse voetbal terug naar de top moeten brengen. Er moet met 28 aanbevelingen in 2016/17 gestart worden; bij 7 aanbevelingen wordt expliciet vermeldt dat nog nog in het jaar 2016 moet worden gestart met de uitvoering.

De meest in het oog springende verandering voor het amateurvoetbal is bijvoorbeeld dat er vanaf 2017/18 of 2018/19 door alle kinderen onder 12 op kleinere velden gaat worden gespeeld, in kleinere aantallen. Ook wordt er dan niet meer in leeftijdsgroepen van 24 maanden, maar van 12 maanden gespeeld, waardoor de fysieke verschillen minder groot worden.

Op het gebied van aanbevelingen die minder concreet zijn en meer als containerbegrip zijn opgenomen ‘(optimale aandacht voor verdedigen’ en ‘hogere eisen stellen aan fysieke ontwikkeling’) zullen de (amateur)clubs meer vragen hebben. Tijdens de Bondsvergadering en de Algehele Vergadering Betaald Voetbal wordt voor het eerst officieel bericht over de voortgang die geboekt is op het gebied van de aanbevelingen uit het rapport en hebben clubs de gelegenheid om vragen te stellen.


Bron: Youtube/Jaap de Groot
Zowel de afbeelding onder de kop als de twee organogrammen in de tekst zijn afkomstig van de KNVB.

Over 
Erik Elias (24) is oprichter van cesc.nl. Behalve met afstuderen verder vooral bezig met Between the Posts, een Engelstalige website over voetbaltactiek. Ook maakt hij met twee vrienden een voetbalpodcast. Heb je een vraag of opmerking over een artikel, of gewoon zin om over het spelletje te praten? Stuur een berichtje op Twitter! Je kan ook een mailtje sturen naar info@cesc.nl